KINESITHERAPIE

Kinesitherapie betekent letterlijk ‘therapie door te bewegen’. Een kinesitherapeut helpt beweging en functie te herstellen in geval van aanslepende klachten of blessures door middel van beweging, functionele oefeningen en manuele therapie.

WITH EVERY INJURY COMES AN OPPORTUNITY

Klachten & blessures kunnen op lange termijn alleen aangepakt worden wanneer de oorzaak duidelijk is. Na een goede communicatie tussen (sport)arts en kinesitherapeut enerzijds, en een uitgebreid onderzoek en vraaggesprek anderzijds, gaan we doelgericht aan de slag om te werken aan de oorzaak van de klachten. Het doel moet zijn om sterker terug te komen uit de blessure, want elke blessure is immers een kans om beter en sterker te worden. Een gepast behandeltraject speelt hierbij een cruciale rol.

 

BEHANDELTRAJECT

Er zijn verschillende domeinen binnen de kinesitherapie mogelijk binnen Funktionals: manuele therapie, shockwave, sportrevalidatie, functionele oefentherapie of herstel van orthopedische ingrepen. Elke blessure of klacht vergt een andere aanpak.

Bij Funktionals combineren we de nodige vakkennis met maatwerk. Elk persoon is anders. Elk persoon reageert anders op een therapie. Beetje bij beetje proberen we de puzzelstukjes samen te voegen om tot een optimaal herstel te komen. Een behandeltraject op maat dus!

 

OEFENTHERAPIE

Een gerichte oefentherapie is niet alleen noodzakelijk om de blessure zelf aan te pakken, maar ook het lichaam rondom opnieuw te versterken. Nadat het letsel verholpen is, werken we in functie van blessurepreventie om herval te voorkomen. Zo zorgen we voor een duurzaam resultaat.

In onze ruime en professionele praktijk beschikken we over tal van mogelijkheden om jouw herstel te bevorderen. Omdat de persoonlijke benadering centraal blijft staan bij al onze activiteiten, kan je oefentherapie volgen in een discrete omgeving.

 

Nick De Backer – 0495/88.81.09

kinesist@funktionals.be

Tarieven voor kinesitherapie kan u terugvinden op de website van het RIZIV via de volgende link. Een derdebetalersregeling is mogelijk.